İTFAİYE ARAMA KURTARMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılında kurulan Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürlüğü, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eder ve ilk yardım hizmetlerini yürütür; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapar, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılır, Belediye sınırları dışındaki arama-kurtarma olaylarına müdahaleye gerek duyulması halinde Belediye Başkanlığının izni ile müdahale eder.

 
SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA HİZMETİ:
İtfaiye İnciraltı suda arama kurtarma ekibi, uzman dalgıç personelleri ile 7 gün 24 saat suda ( Göl, gölet, baraj, dere, nehir) meydana gelen kazalara müdahale eder. Ayrıca deniz üzerinde yapılan etkinliklere de tedbir amaçlı  refakat hizmeti verir. 
DAĞDA ARAMA KURTARMA  HİZMETİ
İtfaiye dağda kurtarma ekibi, modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma vb. vakalarında arama ve kurtarma çalışmaları yapar.
   

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) OLAYLARINA MÜDAHALE:
5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitir, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olur, KBRN hakkında personel eğitimlerini yurtiçi ve yurtdışı olarak planlar  ve KBRN müdahale ekiplerini hazır bulundurur. İzmir Afet Müdahale Planı (İZAMP) kapsamında KBRN destek ekibi görevini yürütür. 
SPOR FAALİYETLERİ:
İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

Ulusal ve uluslararası düzenlenen İtfaiye Sporları Müsabakalarına hazırlık çalışmaları yürütülür ve müsabakalarda İzmir İtfaiyesi temsil edilir.