HORTUMLAR

HORTUMLAR


ALICI HORTUM

A TİPİ ALA HORTUMU

İtfaiye literatüründe ‘’A’’ Tipi Hortumlar Alıcı Hortumlar olarak adlandırılır. Büyük çaplı yangınlarda su temini sağlayabilmek için; deniz, göl, gölet, havuz, sarnıç gibi su kaynaklarından motopomp ve araç pompaları ile su ikmali yapmak için kullanılırlar.

 

 

     * Çap : 110 mm     * Uzunluk : 160 – 250 cm     * Çalışma basıncı : 6 bar     * Deneme basıncı : 12 bar     * Patlama basıncı : 25 bar


 

VERİCİ HORTUMLAR;
      
     * B Tipi Hortumlar

     * C Tipi Hortumlar

     * D Tipi Hortumlar

 

B Tipi (Verici) Hortumlar

İç astarı kauçuk ve poliüretan, dış yüzeyi sert zeminlerde çalışılacağı göz önünde bulundurularak özel iplikle dokunmuştur.
 

 
 

     * İç çapı : 75 mm     * Uzunluk : 20-25 m     * Çalışma basıncı : 12 bar     * Deneme basıncı : 25 bar     * Patlama basıncı : 50 bar

 

C Tipi (Verici) Hortumlar

Yangın mahallinde müdahale amaçlı kullanılan hortumlardır. Yangınlarda dahili alanlara girişlerde kullanılan, içi kauçuktan ve poliüretandan yapılmış hortumlardır. Dış kısımları iplik veya dayanıklı kauçuktan üretilmektedir.

  

     * İç çapı : 42 – 52 mm     * Uzunluk : 20 m     * Çalışma basıncı : 12 bar     * Deneme basıncı : 25 bar     * Patlama basıncı : 50 bar


D Tipi (Verici) Hortumlar
 


 

Bu hortumun adı yüksek basınç hortumudur. Bu hortumun içi iplik ile örülmüş ve dışı da lastik ile güçlendirilmiştir. 60 bar basınca dayanıklıdır. 30-60 metre uzunluğundadır. Bu hortum sabit olarak çok maksatlı aracın arkasında bulunan pompanın üstündedir. Amacı ise ani müdahale gerektiren durumlarda olaya müdahale etmektir.

     * İç astarı kauçuk ve poliüretan,dış yüzeyi dokuma olanları olduğu gibi sadece kauçuk ve poliüretan alaşımlı olanları da vardır.

     * Dokuma olan hortumların uzunluğu 5 m ile 15 m arasındadır.

     * Kauçuk hortumlar 30 – 60 m arasında imal edilirler.

     * Kauçuk hortumlar yüksek basınca dayanıklı olma özelliğinden dolayı hızlı müdahale lansı ile kullanılırlar.

     * Dokuma hortumun çalışma basıncı : 8 bar

     * Dokuma hortumun deneme basıncı : 15 bar

     * Dokuma hortumun patlama basıncı : 30 bar

     * Kauçuk hortumlarla 10 – 40 bar arası çalışma yapılabilir.
 


 


ALA SÜZGECİ

     * Rekor çapı : 110 mm

     * Ağırlık : 5 kg

     * Deniz,göl,gölet,havuz,sarnıç,kuyu gibi su kaynaklarından su çekilirken ala hortumlarına pislik girmemesi ve motopompların zarar görmemesi için ala hortumunun ucuna takılan bir aparattır.

     * Ala süzgecinin diğer bir tipi de yerden emiş yapma özelliğine sahiptir.Dibe temas ederek zemindeki suyun azami derecede çekilmesini sağlar.Ağırlığı 4.4 kg’dır.

    

 

 

 

ÇAPI (MM)

UZUNLUK (M)

ÇALIŞMA BASINCI BAR

DENEME BASINCI BAR

PATLAMA BASINCI BAR

B

75

20 – 25

12

25

50

C

42

15 – 20

12

25

50

C

52

15 – 20

12

25

50

D

25

5 – 15

8

15

3

    D

(kauçuk)

25 – 28

30 – 60

10 – 40

 

 

A

110

1,6 – 2,5

6

12

25HORTUMLARIN BAKIMI TEMİZLİĞİ VE SAKLAMA KOŞULLARI

     * Hortumlar kullanımdan sonra mutlaka su ile temizlenmeli.

     * Temizlenen hortumlar doğal ortamda kurutulmalı.

     * Aşırı güneş altında ve kızgın yüzeylere temas ettirilerek kurutma yapılmamalı.

     * Hasarlı hortumlar mutlaka ayrılmalı,tamiri yapılıp test edildikten sonra kullanıma alınmalı.