HABERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitim Projesi Başladı

Projenin Amaç ve Kapsamı: 

Ülkemiz ve kentimiz de son yaşanan depremler, orman yangınları  ve  sel  su  baskınları  göstermiştir  ki,  afetler  ile mücadele  toplumların  tüm  katmanlarının  katılımı  ile  mümkün olmaktadır.  Bu doğrultuda  afetlere  hazırlıklı  olmak  ve  doğru, etkin  yardımlaşmayı  koordine  etmek,  toplumsal bilincin arttırılması ile mümkün olmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve afet sonrası  müdahale çalışmalarında  ilk  dakikadan,  enkazların kaldırılmasına  kadar  tüm  süreçlerde  bilinçli  insan gücünün önemi  yadsınamaz  boyutlardadır.   Bu  amaçla  İzmir  BB  Afet Gönüllüleri  Sistemi  hem profesyonel  ekiplere  destek  olacak, hem  de  bu  ekiplerin  intikaline  kadar  geçen  sürede,  kendi imkanları  ile  müdahale  ve  kurtulma  kabiliyeti  kazandırmak hedeflenmektedir.
Verilen  eğitimlerin  birinci  amacı:  Dirençli  bireyler  yetiştirerek,  dirençli  kentler yaratılmasına  katkı  sağlarken,  farkındalık  kazanan  bireylerin,  bu  farkındalığı  çevresinde yaygınlaştırmasını sağlamaktır.

Eğitim Başlıklarımız
1.  Seviye Eğitimler (Tüm Katılımcılar)
  Temel Afet Bilinci 
  Arama- Kurtarma çalışmalarında yapılması / yapılmaması gerekenler
  Temel İlkyardım 

2.  Seviye Eğitimler (İZBB MAG olmak için başvuru yapan kişiler)
  İzmir BB Mahalle Afet Gönüllüsü Görevleri
  Acil İzmir Uygulamasının Kullanımı ve Haberleşme
  İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gönüllük Sistemi ve Çalışma Usül ve Esasları 

Başvuru:  İzmir  Büyükşehir  Belediyesi  Mahalle  Afet  Gönüllüsü  eğitim  başvuruları
https://itfaiye.izmir.bel.tr/tr/GonulluBasvuru/Sms internet adresinden yapılacaktır.