Adaptör, Çarık, ve Rekor Anahtarları

Adaptör, Çarık, ve Rekor Anahtarları

ADAPTÖR (ARA REKORU)

Hortumların birbirine eklenmesinde A’dan B’ye, B’den C’ye, C’den D’ye düşürülmesi veya tersi işleminde kullanılan bir parçadır.

Dıştan dişli ve içten dişli adaptör çeşitleri vardır.İtfaiyeciye kolaylık sağlayan ve çalışmada hız kazandıran yararlı bir parçadır.

 

ÇARIK

Yangın yerindeki çalışma esnasında hortumlarda meydana gelen hasardan dolayı su kayıpları oluşur. Hasarlı hortumun değiştirilmesine gerek kalmadan meydana gelen su kaybını en aza indirmek ve çalışmanın devamını sağlamak için hortumu çevreleyen ve su kaçışını önleyen bir çeşit yamadır.

C hortum çarığı 11gr, B hortum çarığı 13 gr’dır.

 

REKOR ANAHTARI

Rekor anahtarları hortumları birbirine bağlarken, hidrantlara bağlantı yaparken, ala hortumlarını bağlarken ve her bağlantı sonrası işlem tamamlandıktan sonra sökülmesi zor olan bağlantı noktalarında etkili bir yardımcıdır.