YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKEN BAŞVURU BELGELERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 1140 sayılı kararı ile kabul edilen BACALARIN TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, YETKİLENDİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'E göre;
 

1-Talebini ve Yönergede Belirtilen hükümleri kabul ettiğini içeren dilekçe.

2-İş yeri sahibi veya kiracısı olduğunu gösterir belge (Tapu, Kira Sözleşmesi vb.)

3-İmza sirküleri,

4-Vekaletname,

5-Firma veya yetkilisi adına baca temizleme malzemelerini ve personelleri taşıyabilecek özellikte araç olduğunu gösterir belge (Araç ruhsatı, eğer kiralık ise kira sözleşmesi)

6-İnternet ve telefon faturası (son 1 aya ait Doküman )

7-Çalışanların “Yüksekte Çalışma Eğitimi” aldığına dair belge ve yüksekte çalışabilir eğitimini veren kişinin yeterlilik belgesi (İş güvenliği uzmanı, sertifika vb.)

8-İş Güvenliği sözleşmesi ( Yetki alınan süreleri kapsayacak şekilde)

9-İtfaiyeden alınan eğitim belgeleri. (En az 3 kişi )

10-Ekipte görev yapan personelin güncel olarak düzenlenmiş sağlık raporu (Baca temizleme işini yapabilir, yüksekte çalışabilir vs.)

11-Çalışanların SGK kayıt belgesi (Son 1 aya ait döküman)