İZMİR İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP)

İzmir İl Afet Risk Planı (İRAP), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının etkin risk iletişiminin sağlanması ve afet risklerinin azaltılması için amacıyla, her il için ayrı ayrı oluştırduğu, hedef ve eylemlerin yer aldığı plandır.
 
İRAP