MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz
İtfaiyenin görev alanı dahilinde bulunan her türlü (yangın, deprem, sel, su baskını, trafik kazaları vb.) vakaya, riskleri en aza indirilmiş, maksimum fayda güden yöntem ve tekniklere hakim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek; insanı merkeze alarak her türlü kurtarma faaliyetini asli unsur olarak degerlendirip, ilimizde, ülkemizde ve  diğer ülkelerde meydana gelen afet durumunda müdahaleye hazır durumda beklemeyi vazife edinen itfaiye teşkilatı olmak.


Vizyonumuz
Doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik önleyici faaliyetler üzerine yoğunlaşmak, acil durumlara müdahalede uluslararası standartları yakalamak, buna dönük olarak personelin etkili eğitim süreçlerinden geçmesini sağlamak, çağımızın ‘’inovasyon çağı’’ olduğu bilincinden hareketle, modern teknolojileri, yenilikleri takip etmek, dinamizmi, sürekli değişimi, gelişimi ilke edinmiş bir felsefi bakış açısını kalıcı kılmak, temel hedef olarak da; yeniliklerin merkezi olmak, dünyaca takip edilen bir itfaiye teşkilatı olmak.