2024 ÜCRET TARİFESİ

  2024 MALİ YILI BÜTÇESİ      
  İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR TARİFESİ      
  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 24/11/2023 tarih ve 05.1234 sayılı kararı uyarınca;