HABERLER

Orman yangınlarına ilişkin kendimize çok ders çıkardık

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı İsmail Derse, "İtfaiye teşkilatı olarak özellikle orman yangınları konusunda kendimize çok ders çıkarttık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı İsmail Derse, "İtfaiye teşkilatı olarak özellikle orman yangınları konusunda kendimize çok ders çıkarttık. 2022 yılında bu alanda İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğümüz kuruldu. Ayrıca Akıllı ihbar yönetim sistemi devreye alınıp, erken müdahale edilmesi sağlandı." dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kuruluşu ve tarihi süreç içindeki gelişimini kısaca anlatır mısınız?
1880‘lerde İzmir şehrinde itfaiye hizmetleri İngiliz, Alman ve Fransız sigorta şirketleri tarafından yapılmaktaydı. Ayrı ayrı çalışan bu takımlar 1897 yılında Macar asıllı “Gros Koviç Yusude” adlı uzmanın emrinde toplanarak İzmir'de modern itfaiyeciliğin temeli de atılmıştır.
Uşakizade Muammer Bey döneminde gerekli donanım satın alınarak belediye itfaiye kadrosu da 40 kişiye yükseltilmiştir. 20 Mart 1924 tarihinde çıkartılan bir kanunla, itfaiye hizmetlerinin belediyelerce yürütüleceği kararlaştırılınca, sigorta kumpanyaları itfaiyelerinin yönetimi de İzmir Belediyesi'ne geçmiştir.
İzmir Belediyesi 24 Ağustos 1926 tarihinde, İtfaiye Merkez İstasyon binasının yapılması kararını alıp, 1932'den 2001 yılı sonuna kadar aralıksız yetmiş yıl itfaiye merkezi olarak hizmet veren bina günümüzde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi olarak hizmet vermektedir.
1997 yılına kadar Müdürlük olarak görevini sürdüren İzmir itfaiye teşkilatı aynı yıl Daire Başkanlığı olmuştur. 2001 yılından günümüze Yenişehir'deki binasında hizmete devam eden İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı günümüzde 7 Müdürlük ve 1 Sivil Savunma Hizmetleri Birimi ile hizmetlerine devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada İzmir Büyükşehir İtfaiyesi’nin metropol ve ilçelerdeki teşkilatlanması, yapısı, araç-gereç-ekipman ve personel açısından durumu nasıldır?
İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde; İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü, İtfaiye Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Hizmetleri Birimi olmak üzere toplam 7 müdürlük 1 Birimden oluşmaktadır.
Gerek Yangın gerekse Arama Kurtarma ekiplerimiz Merkez, Batı, Kuzey, Güney Bölge Amirlikleri olmak üzere 4 Bölge Amirliği ve bu Amirliklerimize bağlı toplam 59 İtfaiye Grubuyla Büyükşehir Sınırlarımız içerisindeki ilçelerde hizmet vermektedir.
Modernleşme açısından Ülkemizin sayılı İtfaiye Teşkilatları arasında mevcut 393 araç filomuzun yaş ortalaması 12,87 olmasının yanında şehrimizin ihtiyacına göre her yıl araç-gereç-ekipman alımı yapılmaktadır. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 813 Memur, 154 Daimi İşçi, 417 Şirket Personeli olarak toplam 1384 personel görev yapmakta olup, 1139 personel 3 posta şeklinde 24 saat vardiya 48 saat istirahat düzeninden yangın ve arama kurtarma personeli olarak görev yapmaktadır.
Mevcut personel sayımızda ise norm kadro sayımıza göre eksiklerimiz bulunmakla birlikte, açılan personel alımları ile memur personel temin edilerek ihtiyacımızın karşılanması sağlanmaktadır.
Mevcut araç-gereç-ekipmanlarımız ihtiyaca cevap verebilecek sayı ve nitelikte olup, yeni açılan İtfaiye Gruplarımıza göre sayılarının çoğaltılması planlanmaktadır. 

İtfaiyemizin önleyici faaliyet ve eğitim faaliyeti bağlamında ne gibi çalışmalar var? Bu çalışmaların olası yangınlara karşı etkisi ne düzeydedir?
İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğümüzce Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince ruhsatlandırma çalışmaları ve gelen talepler doğrultusunda denetleme faaliyetleri sürdürülmektedir.2022 yılı ilk yedi ayında 5172 Denetim Faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğümüzce toplumsal Afet Bilince ve Yangın Bilgisi sağlanması amacıyla özel kurum/kuruluşlar, okullar, kamu kurumları vb. eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.2022 yılı ilk yedi ayında: 19551 kişiye yangın ve afet bilinci eğitimleri verilip, 4486 öğrenciye yangın ve afet bilinci eğitimleri verilip,3413 saat eğitim düzenlenmiştir.   

İzmir 2019’da geniş alanda büyük bir orman yangını yaşadı, bir yıl sonra da yıkıcı bir deprem… Gerek yangın gerekse deprem afetinde İzmir İtfaiyesi nasıl bir sınav verdi?  İtfaiyemiz afetlere ne kadar hazır?
İtfaiye teşkilatı olarak özellikle orman yangınları konusunda kendimize çok ders çıkarttık. 2022 yılında bu alanda İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğümüz kurulmuştur. Ayrıca Akıllı ihbar yönetim sistemi devreye alınıp, erken müdahale edilmesi sağlanmıştır. Orman Köyleri ve Kırsal Alana yönelik 357 su tankeri dağıtımı gerçekleştirilip, 38 eğitimde 1063 Orman Köyleri Muhtarları ve Gönüllülerine yangın bilgisi ile Su tankeri kullanım bilgisi eğitimleri düzenlenmiştir.
022 yılı sonuna kadar 600 mahalle hedefine ulaşılması hedeflenmektedir. İtfaiye Teşkilatımız deprem konusunda her an gerçekleşebilecek gibi hazır bulunmaktadır. Nitekim depremden kısa süre öncesinde alımı yapılan 800 adet afet çadırının İzmir depreminde halkımızın kullanımına sunulması bunun en iyi göstergesidir. Bu çalışmaların yanında ülkemiz genelinde meydana gelen 2011 Van Depremi, 2017 Çanakkale Ayvacık Depremi, 2020 Elazığ Depreminde en önde kurtarma faaliyetlerinde başarı ile bulunulmuştur. 

Geride kalan son yazda bilhassa Yarımada başta olmak üzere İzmir’de yine çok sayıda irili ufaklı orman yangını çıktı. Bu kadar çok yangının çıkmasının neye bağlıyorsunuz? İtfaiyemiz bu kadar çok yangına nasıl bir tepki verebildi, yeterince ve çabuk müdahale edebildi mi?
Özellikle küresel anlamda oluşan iklim değişikliğinin yanında bilinçsizce yapılan bakım-onarım faaliyetleri ile yangınların çoğunluğunun insan faktörlü çıkmış olması sebebi ile bireysel olarak daha dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İtfaiye teşkilatı olarak gerçekleşen orman yangınlarına şehir itfaiyesi olmamıza rağmen gerek araç-gereç-ekipman gerekse teknolojik olarak hazır bulunmamızın yanında yaz aylarında orman yangını riski büyük olan 7 Bölgede bekleme noktaları oluşturularak erken müdahalede bulunmamızı sağlamaktayız. Özellikle 2022 yılında gerçekleşen orman yangınlarına erken müdahale, söndürme süreleri ve yanan alan dikkate alındığında hazırlıklı olduğumuzun bir göstergesi ortaya çıkmaktadır.

Gerek ormanda ve kırsal kesimde gerekse meskun mahallelerde yangın çıkmaması için yurttaşların, ilgililerin ve kurumların sürekli ve periyodik olarak neler yapmasını önerirsiniz? Gönüllülük temelinde çalışmalar var mı?
Orman ve kırsal kesimde ve meskun mahallelerde yangın çıkmaması için yurttaşların daha dikkatli davranmaları ve oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda ilk müdahalenin önemine binaen gerekli yangın bilgisi eğitimlerini almış olmaları ayrıca evlerinde yangına karşı gerekli bireysel tedbirleri almaları gerekmektedir. Bunun yanında kurumların yapılan eğitimleri periyodik olarak uygulamaları ve yangına karşı alınabilecek önlemleri eksiksiz olarak almaları gerekmektedir. Ayrıca özellikle kırsal alanda bulunan hemşerilerimizin bağ, bahçe tarla gibi alanlarında oluşan kuru otlarını periyodik olarak temizlemesinin yanında konuşlandırılan hidrant su alma noktalarının arttırılması ile periyodik olarak kontrollerinin sağlanmasını önermekteyiz. Gönüllülük temelinde asıl sorun yasal mevzuatların eksikliği olmasına rağmen İtfaiye Dairesi Başkanlığımızca Orman Gönüllüsü ve Gönüllü İtfaiyecilik Yönergeleri tamamlanarak özellikle Orman Köyleri ve Kırsal Alanlarda gönüllülük çalışmalarına hız vermektedir.
MAVİ KITA 


www.izgazete.net adresinden alınmıştır.