SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

Sivil savunma servislerini kurmak, güncelliğini sağlamak ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım, onarım ve korunmasını sağlamak.