İYDEM HAKKINDA

İZMİR İTFAİYESİ
YANGIN VE DOĞAL AFET EĞİTİM MERKEZİ  

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi; Yangın, Enkazlarda Arama-Kurtarma, Trafik Kazalarında Kurtarma, İlkyardım, Kimyasal Maddelerin Tanınması Tehlikelerinin öğretilmesi ve Kimyasal yangınlara müdahale gibi Acil durum Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve Temel Afet Bilincinin geliştirilmesi amaçları ile Buca-Toros Mevkiinde  73.000 m2 alan üzerine kurulmuş ve 13.09.2004 Tarihinde hizmete girmiştir.
Türkiye’de saygın bir yere sahip, Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi Modern bir şekilde dizayn edilmiş sınıfları, Yatakhaneleri, Spor kompleksi,Yemekhane ve çeşitli Eğitim istasyonları ile eksiksiz bir Eğitim Merkezi olarak hizmet vermektedir.

TEORİK EĞİTİMLERİ UYGULAMALARLA DESTEKLEMEK AMACIYLA HER KONU İÇİN ÖZEL OLARAK OLUŞTURULMUŞ EĞİTİM İSTASYONLARIMIZ;

KAPALI ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE EĞİTİM İSTASYONU

 

 

Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu olarak kullanılan 3 katlı Yangın Evinde; Yanıcı Madde olarak LPG Kullanılmakta olup; Meydana getirilmiş yangına hem içerden, hem dışarıdan müdahale edilebilmektedir. Ayrıca dışardan Bilgisayar ile içeride çeşitli senaryolar oluşturulup, Söndürme ekiplerinin bu duruma göre müdahale etmesi sağlanabilmektedir.
Çok Amaçlı Yangın Evinde;
a) Karanlık ve Dumanlı ortamlarda Arama-Kurtarma, Tahliye, Yön bulma ve Hava Teneffüs Cihazlarının Kullanımı Eğitimlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirildiği Labirent,
b) İtfaiyeciler için son derece tehlikeli bir durum olan Flash-Ower olayının Simüle edilebildiği ve bu tür ortamlara nasıl yaklaşarak müdahalede bulunması gerektiği eğitimlerinin verildiği ünite,
c) Mutfaklarda; yağın aşırı ısınması sonucu meydana gelmiş yangına, yanlış müdahale edilmesi sonucu gerçekleşen yağ parlaması neticesinde yangının nasıl büyüdüğünü Simüle eden ünite,
d) Ayrıca kapalı bir Garajda meydana gelmiş Araç yangını, LPG tüp yangını ve trafolarda meydana gelmiş yangınlara nasıl nasıl müdahale edileceği eğitimlerinin verildiği üniteler mevcuttur.
Kapalı Alan Yangın Eğitimlerinin verildiği Çok Amaçlı Yangın Evi olası bir tehlikeye karşı Emniyet sistemi ile donatılmış olup; gerek içeriden gerek dışardan Emergency Butonlarına basıldığında devre dışı kalmaktadır.

 

DEPREM SİMÜLATÖRÜ

Deprem simülatöründe Temel Afet Bilinci Eğitimi ile depremden önce alınacak önlemler, deprem esnasındaki davranış biçimleri ve deprem sonrası hareket tarzlarının neler olması gerektiği öğretilmektedir.

 

     

Deprem simülasyon evimiz Bilgisayar, Projeksiyon gibi modern teknoloji ürünü Eğitim yardımcı malzemeleri ile Doğal Afetler hakkında bilgi almaya gelen kursiyerlere ve Ortaöğretim öğrencilerine rahat bir ortamda eğitim verilmektedir. Deprem similasyon evimiz altında bulunan motor sistemleri ile üç kademeli olarak suni deprem meydana getirilmektedir. 

Deprem similasyon evimizde Teorik eğitimden sonra kursiyerlerimize deprem anında ki hareketler ve nereye nasıl korunma pozisyonu almamız gerektiği ve depremden sonra tahliye işleminin ne şekilde yapılacağı uygulamalı olarak gösterilmektedir.
 

DOĞAL AFET EĞİTİM İSTASYONU

Deprem sonucunda çöken binaların altında kalan kazazedelerin aranması yerlerinin tespit edilmesi ve enkazdan çıkarılması teknikleri öğretilmektedir.

 

     

Enkazda üst yüzey olarak moloz, bloklar ve kolonlar, alt yüzey olarak da tüneller mevcuttur. Enkazda elimizde bulunan akustik cihazların kullanılması, bulunan yaralıya ulaşılması ve dikey kurtarma uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim istasyonumuzda bulunan tam çökmüş binada; akustik dinleme cihazları, enkaz altı arama kamarası ile köpeklerin kullanılması, bulunan kazazedeye ulaşılması ve dikey kurtarma teknikleri uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Deprem veya Afet sonrasında binanın zemin sıvılaşması sonucu yan yatan binadan yaralılara ne şekilde ulaşılacağı binada bulunan engellerin nasıl aşılacağı eğitime gelen kursiyerlere uygulamalı olarak öğretilmektedir. Deprem veya bir doğal afet sonrasında hasar gören bir binadan yaralıların ne şekilde çıkarılacağını uygulamalı olarak Az Hasarlı binamızda uygulamalı olarak öğretilmektedir.

 

ENDÜSTRİYEL YANGINLARA MÜDAHALE EĞİTİM İSTASYONU

 

     

Yanıcı madde olarak mazot, benzin ve Ateşleme sisteminde ise  LPG kullanılmakta olan Endüstriyel Yangın Eğitim Merkezimizde bir çok ünite bulunmakta olup bu ünitelerde Yatay Tank Yangını, Dikey Flanş Yangını, Endüstriyel Baca Yangını, Yatay Satıh yangını , Tank Taşma Yangını ve Konteynır yangını olmak üzere Sanayi tesislerinde   çıkabilecek yangın türleri gelen kursiyerlere öğretilmekte olup  yangınlar sonucu ortaya çıkan Isı, Duman vb. gibi  zararlı maddelerle  bu tür yangınlara ne şekilde müdahale edileceği  deneyimli eğitmenlerimiz tarafından öğretilmektedir. 

 

     

Açık alanlarda bulunan sanayi tanklarında meydana getirilen yangınlara ne şekilde müdahale edileceği, oluşan yangına hangi söndürme maddesinin kullanılacağı, rüzgarın yönünün hangi tarafta olduğu, yangının nerelerden sirayet edebileceği  gelen kursiyerlere deneyimli eğitmenlerimiz tarafından öğretilmektedir.
Burada yapılan çalışmalarda Sanayi Yangını gibi büyük çaplı yangınlarda Ekip çalışmasının önemi vurgulanmaktadır.
S
anayi tesislerinde bulunan tanklarda meydana gelen yangınlara ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve yangının başka bölümlere sirayet etmesinin nasıl engellenebileceğinin öğretilmesi, ayrıca sanayi tesislerinde meydana gelebilecek Akmalı-Sızmalı Akaryakıt yangınlarına müdahale etmeyi ve sızan akaryakıtın başka yerlere akarak yangının büyümesini önlemek için ne gibi önlemler alınmasının öğrenilmesi için tesisimizde bulunan Yatay Satıh;

 

     

Sanayi tesislerinde çıkabilecek büyük çaptaki yangınlara yangına nasıl yaklaşılacağı ve bu tür yangınlarda yangın tabyasının kurulup yangına müdahale eden ekiplerin  koordineli bir şekilde nasıl hareket edeceği, çevre güvenliğinin sağlanıp tahliye işlemlerinin nasıl yapılacağı yangın söndürüldükten sonra soğutma işlemlerinin nasıl yapılacağı gelen kursiyerlere deneyimli eğitimlerimiz tarafından öğretilmektedir.
 

KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ

 

 

Deprem ve Heyelan gibi Doğal Afetlerde Enkaz altında kalmış canlı kazazedelerin aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yetiştirilen arama –kurtarma köpeklerinin eğitimi uzman köpek eğitmencilerimiz tarafından verilmektedir.


TRAFİK KAZALARINDAN KURTARMA EĞİTİM İSTASYONU

 

 

Sıkışmalı Trafik kazalarında her türlü araçtan kurtarma teknikleri, çevre güvenliğinin nasıl alınacağı, yaralıya araç içinde ve dışında nasıl müdahale edileceği, yaralının korunması, kurtarma personelinin güvenliği ve kurtarma çeşitlerinin nasıl olacağını deneyimli eğitmenlerimiz tarafından gelen kursiyerlere Trafik Kaza Eğitim Merkezimizde uygulamalı olarak öğretilmektedir.

 

TÜNEL YANGINLARI VE KAZALARINDA KURTARMA EĞİTİM İSTASYONLARI

Günümüzde yapılan otoban ve metro tünellerinde meydana gelebilecek  kazalarda canlıların ne şekilde kurtarılacağı, tünel içinde çıkabilecek yangınlara ne şekilde müdahale edileceği Tünel Kaza Eğitim İstasyonumuzda uygulamalı olarak öğretilmektedir.

 

     

Tünel kaza eğitim İstasyonumuz dışarıdaki kumanda odasından yönetilmekte olup içerdeki araçlar LPG kullanılarak suni araç yangını çıkarılmakta olup gelen kursiyerlerimize tünelde kaza sonucu çıkabilecek yangınlara ve kurtarma işlemlerinin ne şekilde olacağı öğretilmektedir.

 

DAĞCILIK PLATFORMU

 

Tesisimizde bulunan Dağcılık Platformunda Eğitime gelen kursiyerlerimize Dağda mahsur kalan, Motorlu araçların giremediği yerlerde bulunan canlılar ve uçurumlara yuvarlanan araçlardan yaralı kurtarma ve Yüksek Açı Kurtarma Tekniğinin uygulayarak taşıma işlemlerini nasıl yapılacağı uygulamalı olarak öğretilmektedir.


PENTATLON SAHASI

 

     

İyi bir itfaiyeci sağlıklı ve dinamik bir vücuda sahip olmalıdır. Bu amaçla tesisimizde bulunan pentatlon sahası; 110 m engelli koşu parkuru, tırmanma kulesi, hedef tahtası, yangın evi, kum havuzu, denge tahtası, 2 m’lik tahta bariyer ve spor aletleri  ile tesisimizde itfaiye sporlarına hazırlık ve spor  amaçlı kullanılmaktadır. 


YANGIN MAHALLESİ  EĞİTİM İSTASYONU
 

Tesisimizde bulunan 7 adet tek katlı ve bir adet 2 katlı yapıdan oluşan mahallemiz, eğitime gelen personele baca yangınlarında ,çatı yangınlarında ve ev yangınlarında müdahale şekilllerinin uygulamalı olarak verilmesini sağlamaktadır.KUYU KURTARMA EĞİTİM İSTASYONU

             

İtfai olaylarda sık sık karşılaştığımız kuyu ve çukurlardan kurtarma vakalarında pratikliği arttırmak ve gelişen teknolojik kurtarma aletlerinin eğitimlerini uygulamalı olarak vermek amacıyla kurulmuş eğitim istasyonumuzun çapı 3 m, derinliği 8 m’dir.
 

YEMEKHANE

Kişilik olan yemekhanemiz, temiz ve hijyenik bir ortamda  üç öğün sıcak yemek servisi ve yemek yapma olanağına sahiptir.
 

DERSLİKLER

 

     
 
Eğitimler akıllı tahtalar, elektronik söndürme simülasyonları, maket yangın evleri, şık sınıf tasarımları ve teknoloji ile harmanlayarak daha verimli hale getirilmekte olup  dersliklerimiz klimalı ve 25er kişi kapasitelidir.