HABERLER

Afet Gönüllüğüne Yasal Çerçeve Gerekiyor

İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse " Gönüllülüğün bir kanun maddesi olarak çıkartılarak, özellikle yerel yönetimlere bir güç sağlayacak unsur haline getirilmesi, yerel yönetimlerin devletten beklentisidir." dedi.

Afet Sempozyumu, 20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara da yapıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediyesinden  İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ile İtfaiye Eğitim Şube eğitmenleri Ebru Kervankıran ve Özgür Adal Kervankıran katıldılar.

Sempozyumda “Ülkemizde doğa olaylarının yol açtığı afetlere karşı engelleyici veya zararlarını hafifletme amacıyla; afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında işbirliğini geliştirme”  hedeflendi. Bu amaçla Afet Yönetimi, Afet ve Acil Durum Hazırlığı, Planlama, Uygulama ve Denetim, Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar, Mevzuat ve Hukuksal Boyut, Eğitim, Afetlerin Ekonomi-Politiği, Afetlerin Sosyal Boyutları konularında konuşmacıların deneyim ve fikirlerinden faydalanıldı.

Sempozyumun ilk günkü  “Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi ” konusunda  konuşmacı olarak katılan İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse İzmir depreminde kazanılan deneyimleri de hatırlatarak acil durumlarda "koordinasyon, iletişim ve karar verme" konularının önceliğine dikkat çekti.
Yerel yönetimlerin, ulusal afetin gerçekleştiği bölgedeki toplumu tanıması, hızlı reaksiyon vermesi, rol ve sorumluluk olarak ulusal afet kurumlarıyla işbölümü ve  işbirliğine hazırlıklı olmasının önemini vurguladı. 
Derse, İzmir İtfaiyesi tarafından ilk  ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Temel Afet Bilinci Eğitimi" ile acil durumlarda görevlendirilecek belediye çalışanları için hazırlanmış  "Afet Farkındalık ve Arama Kurtarma Eğitimleri" konularını özetledi. Ayrıca il genelinde tüm muhtarlıklar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından gelen taleplere göre hazırlanan " Temel Afet Bilinci ve Yangın" eğitimlerine değindi.

Afetlerdeki gönüllülüğü, "Arama Kurtarma, Lojistik ve Yangın" gönüllülükleri olarak kurumsallaştıran İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, Mahalli Afet  Gönüllüleri ile orman yangınlarına yönelik Orman Gönüllüsü İtfaiyecilik için değerlendirilen "Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği"nin bir an önce hazırlanarak, yerel yönetimlerce bu ekiplere malzeme ve eğitim desteği kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
Derse " İşte, asıl konu burada başlıyor. Bizim, yerel yönetimlerin, devletten beklediği nokta burası...Gönüllülüğün bir kanun maddesi olarak çıkartılarak, yönetimlere özellikle yerel yönetimlere bir güç sağlayacak unsur haline getirilmesidir" dedi.

Derse, 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 9 Arama Kurtarma Derneği ve 3 ilçe belediye Arama Kurtarma Ekibi ile imzalanan " Afete Hazır İzmir" işbirliği protokolü, Tarihi Dokuların Korunması, Dezavantajlı grupların desteklenmesi, Akıllı Şehir Altyapısının oluşturulması konularını özetledi.
İsmail Derse,  İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi ile İtfaiye Dairesi başkanlıklarında düzenlenen müdürlükler ile belediye bütününde yapılan uygulamalar hakkında  özet bilgiler verdi. 
Türkiye Acil Müdahale Planı yanında, İzmir Büyükşehir meclisince onaylanmış ve İzmir Büyükşehir birimlerinin nasıl davranacağını planlayan İzmir Acil Müdahale planı ve bu planın AFAD planı ile uyumlulaştırılmasına yönelik çalışmalara da değindi.
İzmir de 14 bölge de yapılanan AKS uygulaması ile trafik kazaları yanında kitlesel kazalarda kullanılan triyajlamada uluslararası ortak standart geliştirmeyi hedefleyen ve 6 ülkeden 12 partnerle yürütülen Avrupa Birliği projesi hakkında bilgiler verdi. 

AFAD'ın da benimseyip geliştirmeye başladığı Acil İzmir Uygulamasına en son eklenen yenilikler ve bunların sağladığı faydaları sıraladı. 
İsmail Derse, yapay zeka uygulamasıyla 12 gözlem noktasından İzmir  ormanlarının yüzde kırk yedisini kameralarla takip eden ve tespit edilen dumanın analizine göre, yangının koordinet tespitini ve yangınlara karşı erken uyarı yapacak "Akıllı İhbar Sistemi" hakkında bilgiler verdi. 
İzmir Depreminde tecrübe edilen enkaz altından kurtarma döneminde şehirde ayrıca meydana gelen yangın, kurtarma ve tedbir amaçlı görevlere kısaca değinen Derse,  Yangın Sigortası Vergisinin zorunluluk haline gelmesi gerektiğini söyleyerek sözünü bitirdi.

Sempozyumun 3ncü gününde  Ebru Kervankıran ve Özgür Adal Kervankıran “Sanayi Tesislerinde Afet Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi Ve Acil Durum Tatbikatı”  konularında sunum yaptılar.