2023 ÜCRET TARİFESİ

  2023 MALİ YILI BÜTÇESİ      
  İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR TARİFESİ      
  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 30/11/2022 tarih ve 1440 sayılı kararı uyarınca;       
      DOSYA İNDİR