İTFAİYE DENETİM VE ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

               

10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi gereği yapılan Norm Kadro Standartları Cetvelindeki değişiklikler doğrultusunda ve 6360 sayılı Kanununun 6 ncı Maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5 inci Maddesi gereği, Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırı olarak değiştirilmesi sonucu görev alanının genişlemesi ve norm kadroda meydana gelen artışlar sonucu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci Maddesi uyarınca ve 30.04.2014 tarih ve 05.394 Sayılı Meclis Kararı ile, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü(*) olarak kurulan birim mevcut durumda Genel Sekreter Yardımcılığı makamına bağlı olarak faaliyetine devam etmektedir.


İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:

 

a) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek yangın vakalarının en aza indirilmesi ile ilgili yangın önlemlerinin alınmasını sağlamak.
b) Konut veya işyerlerinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan yangınların can ve mal kaybına yol açmadan söndürülmesini sağlayacak yangın söndürme tesisatlarının yapılmasını sağlamak.
c) Konutlarda veya işyerlerinin çalışma ruhsatı veya izinlendirilmelerinde istenen yangın tedbirlerinin alınması veya itfaiye uygunluk raporu verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınmadığı konut veya işyerlerini yasal işlem uygulamak üzere ilgili kurum/kuruluşa bildirmek. 
ç) Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin projelendirilmesi, yapımı, işletimi, kullanımı veya faaliyeti süreçlerinde yangın önleme ve söndürme tedbirleri ile ilgili inceleme, denetleme ve görüş bildirilmesi kapsamındaki her türlü iş ve işlemi yerine getirmek.
d) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin belirlenmesinde ve mevcut depoların denetlenmesinde teknik destek sağlamak.
e) Müdürlüğün görev alanı dahilinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden hususlarla ilgili olarak idari ve hukuki süreçlere esas teşkil edecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı hazırlamak.
f) Yangın önleme ve söndürme tedbirleri kapsamında her türlü ölçme, araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde danışmanlık hizmeti satın almak.

                                         

İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi  

  İtfaiye Uygunluk Raporu ile ilgili iş ve işlemlerin, başvuru sahibinin, Merkez Hizmet Binasına veya diğer Bölge Birimlerine gelmeden bağlı olduğu ilçe belediyede yapabilmesi amacıyla kurulan sistem, İtfaiye Raporu/Yangın tedbirleri görüşlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, paylaşılması ve depolanmasını sağlamaktadır.

 

İTFAİYE DENETİM BİRİMİ İLETİŞİM ve DENETİM BİLGİLERİ

Birim Adı

Görev Alanları ve Denetim Günleri

Adresi ve Telefonu

İdari ve Mali İşler Danışma Tüm Bölgeler

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 88 21

Konak

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Ekibi

1) Konak (Pazartesi, Cuma)

2) Narlıdere (Çarşamba)

3) Balçova (Salı)

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 8908 / Tel: 0 232 293 8862

Güney Bölge

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Ekibi

1) Buca (Pazartesi)

2) Gaziemir (Çarşamba)

3) Karabağlar (Salı)

4) Menderes (Perşembe)

5) Gümüldür İTOB (Cuma)

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 8905 / Tel: 0 232 293 8906

Kuzey Bölge

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Ekibi

1) Karşıyaka (Pazartesi, Cuma)

2) Çiğli (Salı, Perşembe)

3) Menemen (Cuma)

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 8901 / Tel: 0 232 293 8907

Doğu Bölge

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Ekibi

1) Bornova (Salı, Cuma)

2) Bayraklı (Pazartesi)

3) Kemalpaşa (Çarşamba, Perşembe)

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 8904 / Tel: 0 232 293 8922

Tire

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Birimi

1) Tire (Salı) 5) Beydağ (Cuma)

2) Torbalı (Pzt, Çar) 6) Bayındır (Salı)

3) Selçuk (Per) 7) Kiraz (Cuma)

4) Ödemiş (Cuma)

Tire Belediye Hizmet Binası

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad.

No:33 Z/10 TİRE

Tel: 0 232 500 10 18

Aliağa

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Birimi

1) Foça (Cuma) 6) Alosbi (Çarşamba)

2) Aliağa (Pazartesi)

3) Kınık (Salı)

4) Bergama (Salı)

5) Dikili (Perşembe)

Aliağa Belediye Hizmet Binası

Kültür Mah. Hükümet Cad. No:61/A ALİAĞA

Tel: 0 232 293 88 77

Batı Bölge

İtfaiye Denetim ve Önleme Bölge Ekibi

1) Urla (Perşembe)

2) Çeşme (Salı)

3) Güzelbahçe (Çarşamba)

4) Karaburun (Cuma)

5) Seferihisar (Çarşamba)

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi Hol:3 (3079) Konak

Tel: 0 232 293 8902 / Tel: 0 232 293 8920

 

  • Acil durumlarda denetim günlerinde değişiklik yapılabilir. Denetim günleri bilgi mahiyetinde verilmiştir.

  • Çalışma Saatleri;

    08:30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri arasındadır. (12:30-13:30 yemek molası)

  • Vatandaş Görüş Saatleri;

    08:30 – 09:30 ile 16:30 – 17:30 saatleri arasındadır.