Espektör

Espektör

ESPEKTÖR

Henüz başlangıç safhasında, küçük çaplı yangınlarda yoğun su kullanımı gerektirmeyen durumlarda pratik bir sulu söndürme aracıdır.10lt civarında bir su taşıma kapasitesi vardır. Küçük çaplı ot, ağaç, kanepe, koltuk, masa vs katı madde yangınlarında kullanılır.