İTFAİYE PLANLAMA VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

                


İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, itfaiye hizmetlerinin sunulmasında ortaya çıkan sorunları önceden tespit ederek, daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte diğer kurum, kuruluş ve Belediyemiz Daire Başkanlıklarıyla koordinasyonu sağlamaktadır. İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın bütçesini en doğru şekilde planlama ve idare etme görevini yürütmektedir.Hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak analizler yapıp iş verimi ve motivasyonun en üst seviyede tutulmasını sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın acil durum çağrılarına 24 saat kesintisiz olarak cevap vermekle görevli personellerimizin barınabileceği önümüzdeki yıllarda dahi ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern itfaiye hizmet binalarının yapılabilmesi için ilgili Daire Başkanlıklarıyla müşterek iş ve işlemleri yürütmektedir.
 

* Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerin ve yerine getirdiği hizmetlerin tanıtımı,
* Daire Başkanlığının her türlü kültürel, sportif, mesleki tören, fuar ve diğer organizasyonlarının ilgili müdürlükler ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi,
* Halkın; itfaiyecilik ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları,
* İtfaiyecilik mesleğinin halka sevdirilmesi, bu doğrultuda gönüllü itfaiyecilik hizmetinin tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
* 6360 Sayılı Kanun ile İzmir İl Mülki Sınırları olarak belirlenen sorumluluk alanı içerisindeki, profesyonel itfaiyeci istihdam edilmesinin uygun olmadığı, nüfusu az ve buna bağlı olarak vaka çıkma sıklığı düşük olan köy, merkezden uzak mahalle ve benzeri yerleşim yerlerinde Gönüllü İtfaiye İstasyonlarının kurulması, çalışma, denetim usul ve esaslarının belirlenmesi, gönüllü itfaiyecilerin nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç gereç, kıyafet ve mali hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılarak onaylatılması, gönüllü itfaiyeciler ile ilgili her türlü yazışma işlerinin yapılması ve buralarda gönüllülük esasına göre hizmet veren kişilere ekipman ve eğitim konusunda destek sağlanması çalışmaları,
* İtfaiye hizmetlerinin doğru şekilde gerçekleşmesi için iş akış süreçlerinin birimler bazında güncel tutulmasını sağlamak,
* İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı tüm birimlerin sarf malzeme ve stok takibini yaparak malzeme ihtiyaç planlamasına yönelik tespit ve önerilerde bulunmak
* İtfaiye hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde maliyet minimizasyonu çalışmaları ile birim bazında talep edilecek bütçenin doğru hazırlanabilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunmak.