Fikrasyonlar

Fikrasyonlar

FİKRASYONLAR

Hortum karışıklığının önlenmesi ve yangına müdahale eden personelin hortumuna suyun verilmesini veya kesilmesini kolaylaştırır.

   * Normal çalışma basıncında (8 bar) pompadan gelen 800 lt/dk suyu üç koldan vermemizi sağlar.

   * İki “C” ve bir B hortumu ile çalışma imkânı verir.

   * Soldaki “C” kolu birinci kol, sağdaki “C” kolu ikinci kol ve ortadaki “B” kolu (özel kol) olarak adlandırılır.

   * Üç koldan çalışma yapılıyor ise orta koldan köpük çalışması yapılır.

   * Yangın yerinde hortum karışıklığının önlenmesi yangına müdahale eden itfaiyecinin suyunun kesilmesi veya verilmesini kolaylaştırır.

   * Siber ve küresel vanalı tipleri vardır.

   * Fikrasyon çökme,parlama ve patlama olabilecek yerlere konulmamalıdır.

   * Kapalı alanlara ve merdiven boşluklarına kurulmamalıdır.

   * Yangına müdahale eden personel ile fikrasyon başındaki personel,mümkünse birbirini görecek pozisyonda olmalıdır.

   * Fikrasyon yangın yerine en yakın mesafede kurulmalı ve çıkış kolları yangın istikametini görecek şekilde olmalıdır.