İTFAİYE YANGIN UYGUNLUK RAPORU İÇİN BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER İLE UYGUNLUK BELGELERİ

ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELER
 
1) Yapı kullanma izin belgesi
    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.
2) Numarataj belgesi
3) İmza sirküleri
4) Vekaletname 
(Başvuru mükellef harici kişiler tarafından takip edilecek ise gereklidir.)
5) Ticaret Sicil Gazetesi

6) Vergi Levhası

*Not 1: Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
*Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.

*Not 3: İstenilen belgelerin üzerindeki bilgilerin okunaklı ve anlaşılır olması gereklidir.
 
ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER
 
1) Yapı kullanma izin belgesi
    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir. 
2) Numarataj belgesi
3) Ve
kaletname (Başvuru mükellef harici kişiler tarafından takip edilecek ise gereklidir.)

*Not 1: Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
*Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.

*Not 3: İstenilen belgelerin üzerindeki bilgilerin okunaklı ve anlaşılır olması gereklidir.
 
UYGUNLUK BELGELERİ
 
1) Duman Dedektörü Uygunluk Belgesi  

2) Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi  


3) Halojen Free Yazı Uygunluk Belgesi   

4) Hidrant Sistemi Uygunluk Belgesi      

5) Manyetik Kilitli Kapı Uygunluk Belgesi  

6) Paratoner Uygunluk Belgesi  

7) Pompa Sistemi Yangın Dolabı Uygunluk Belgesi  

8) Sesli Anons Sistemi Uygunluk Belgesi  

9) Trafo İçi Otomatik Söndürme Sistemi Uygunluk Belgesi  

10) Yağmurlama Sistemi Uygunluk Belgesi