İTFAİYE YANGIN UYGUNLUK RAPORU İÇİN BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELER
 
1) Yapı kullanma izin belgesi
    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.
2) Numarataj belgesi
3) İmza sirküleri
4) Vekaletname
5) Ticaret Sicil Gazetesi

*Not 1:
Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
**Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.  
 
ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER
 
1) Yapı kullanma izin belgesi
    Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
    ** İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
    **Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir. 
2) Numarataj belgesi
3) Vekaletname
*Not 1:
Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
**Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.