Endüstriyel Yangınlara Müdahale Arazözü

Endüstriyel Yangınlara Müdahale Arazözü

Organize  sanayi  bölgelerinde   meydana   gelebilecek   endüstriyel   yangınlara  müdahale  maksatlı
kullanılmaktadır. Envanterimizde 2 adet mevcuttur.