YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKEN BAŞVURU BELGELERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 1140 sayılı kararı ile kabul edilen BACALARIN TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, YETKİLENDİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'E göre;
 

1-Talebini ve Yönergede Belirtilen hükümleri kabul ettiğini içeren dilekçe.

2-İş yeri sahibi veya kiracısı olduğunu gösterir belge (Tapu, Kira Sözleşmesi vb.)

3-İmza sirküleri,

4-Vekaletname,

5-Firma veya yetkilisi adına baca temizleme malzemelerini ve personelleri taşıyabilecek özellikte araç olduğunu gösterir belge (araç ruhsatı vb.)

6-İnternet ve telefon faturası (son 1 aya ait Doküman )

7-Yüksekte çalışabilir eğitimini veren kişinin yeterlilik belgesi (A sınınfı iş güvenliği uzmanı, sertifika vb.)

8-İtfaiyeden eğitim belgesi alınması

9-Ekipte görev yapan personelin güncel olarak düzenlenmiş sağlık raporu ( baca temizleme işini yapabilir vs.), yüksekte çalışabilir belgesi ve SGK kayıt belgesi (son 1 aya ait Doküman )