Kube Motopomp

Kube Motopomp

Su baskınlarında su tahliye etmek için kullanılmaktadır.