SIKÇA SORULAN SORULAR

İtfaiye, kurtarma hizmeti gerektirmeyen hayvan vakalarına müdahale ediyor mu?
İtfaiye yaralı veya sağlıklı olarak herhangi bir yerde hareket kısıtı olan (sıkışmış veya yaralı olması sebebiyle bulunduğu yerde sabit durduğu için çıkamayan veya çıkarılamayan), tehlike içerisinde ve acil olarak bulunduğu ortamdan alınması gereken muhtaç durumdaki hayvanları kurtarma hizmetlerini yürütür.
Hareket kısıtı olmayan (sağlıklı olarak bulunduğu yerde hareketli veya hareket edebilecek durumda olan) hayvan vakalarına müdahale etmez. Bu tür durumlarda büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin bünyesinde hizmet veren veterinerlik hizmetleri, hayvana zarar vermeden güvenli bir şekilde ortamdan alınmasını sağlayacak hizmetleri yerine getirmektedir.

 
İtfaiye hizmetleri ücretli midir?
İtfaiyenin kurtarma ve söndürme hizmetleri (afet, yangın ve kazalarda) ücretsizdir. Harici durumlarda su verme, su çekme, merdiven ve refakat hizmetleri her yıl belediye meclisince kararlaştırılan ücret karşılığı gerçekleştirilmektedir.
İtfaiye eğitim ve tatbikat hizmetleri için başvuru nasıl yapılır?
Eğitim ve tatbikat hizmetleri, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından e-posta ile itfaiyeegitim@izmir.bel.tr adresine  veya faks ile 0(232)293 8958 numaramıza veya eğitim hizmetleri için web sayfamızda bulunan EĞİTİM TALEP BAŞVURULARI sayfasına yapılacak başvuru sonrasında planlanarak yerine getirilir.
İtfaiye baca, kanal ve rögar temizliği yapıyor mu?
Kurumumuz konut, işyeri ve kamu kurumlarına ait, baca, kanal ve rögar temizliği yapmamaktadır. Baca temizliği, Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen işletmeler tarafından; kanalizasyon ve parsel bacası ile ilgili temizlik bakım ve onarım işlemlerinden, (İZSU görev alanına giren işlemler) İZSU tarafından, harici işlemler özel firmalar tarafından yerine getirilmektedir. Kurumumuz tarafından yetkilendirilen baca temizleme firmalarına Hizmetlerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.
İtfaiyenin çöpleri yakanlara karşı yaptırımı var mıdır?
İtfaiyenin ot, çöp vb. yakanlar ile kontrollü ateş yakanlara karşı veya başkaca bir sebeple vatandaşa yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür konulardaki şikayetlerinizi şikayete konu olan olayın bulunduğu ilçe belediyesinin Zabıta Müdürlüğüne bildirebilirsiniz.
İtfaiyenin kapı açma hizmeti var mıdır? Varsa ücretli midir?
İtfaiye, kapı açma hizmetini acil durumlarda ücretsiz, aciliyet olmayan durumlarda Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen tarifeye bağlı olarak ücretli gerçekleştirmektedir.
İtfaiyeyi ziyaret edebilir miyiz?
Bireysel olarak istediğiniz zaman ziyaretimize gelebileceğiniz gibi toplu ziyaretler için önceden tarafımıza faks, telefon, e-posta veya yazılı başvuru ile bildirmek kaydıyla İzmir genelinde bulunan 50 itfaiye istasyonumuzdan istediğinize ziyaretlerde bulunabilirsiniz.
İtfaiye su çekme işlemi yapar mı? Yapıyorsa ücretli mi ve hangi durum ve şartlarda yapmaktadır?
İtfaiye, su çekme işlemi yapmaktadır.  Ancak; afet kapsamına giren su baskınlarında (yağmur suyu) ücretsiz, afet kapsamı dışında kalan (tesisat arızası vb.) su baskınlarında Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen gelir tarife cetveline göre ücretli olarak gerçekleştirilir.
Zeminin yapısı, suyun zeminden yüksekliği ve ilgili ortamın durumu da su çekme işlemini olumsuz etkileyebilmekte ve bu sebeplerle su çekme motorları aracılığıyla işlem yapılmasının veya suyun tamamının çekilmesinin
mümkün olmadığı durumlar da olabilmektedir. Bu tür durumlarda (Su çekme motorları kullanımı dışında) ise (kova ile vb.) itfaiye tarafından başkaca şekilde su çekme işlemi yapılması mümkün değildir.