HABERLER

Acil Kurtarma da İzmir İtfaiyesi Paramedikleri görevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şube Müdürlüğü'nde 10 tanesi kadın olmak üzere 65 paramedik (sağlık personeli) çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şube Müdürlüğü'nde 10 tanesi kadın olmak üzere 65 paramedik (sağlık personeli) çalışıyor.

Türkiye'deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan paramedikler, itfaiye ekipleriyle olay yerine gidiyorlar.
Özellikle sıkışmalı kazalarda, kazazedeyi kurtararak olay yerinde acil müdahaleyi yapan paramedikler, 13 tanesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan "özel donanımlı AKS 110 ambulansı " olmak üzere 15 istasyonda görev yapıyorlar.
 
İtfaiye personelinin yaralı vatandaşa müdahale yetkisinin olmadığı trafik kazaları, kuyu kurtarma, intihar teşebbüsleri gibi acil tıbbi destek ve müdahale gerektiren durumlarda kazazedeyi 112 ambulansına teslim edene kadar aktif görev alıyorlar.

Izmir Büyükşehir İtfaiyesinde görev yapan paramediklerimiz her 3 yılda bir 5 zorunlu eğitim alanında sınava girerek, sertifikalarını yeniliyorlar.

Paramedik personelimiz ayrıca
* Su altı ve su üstü arama, kurtarma,
* Dağda arama kurtarma,
* KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) olaylarına müdahale,
*Afet Müdahale,
*İtfaiye Personelini destekleyici spor programları düzenleme şeklinde branşlaşmıştır.

30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında da paramediklerimiz deprem enkaz alanlarında yaralı arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanında, kurtarma çalışmalarının organize edilmesinde de aktif rol aldılar.
Çadır kentte, depremzedeler için çadır kurulumu ile sosyal yardımların dağıtılmasını  kişilere ve ailelere göre organize ettiler.

Depremzedelere Acil Tıp desteği yanında yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi farklılıklardan kaynaklanan özel ihtiyaçları sağlandı. Depremzedelerin ilaç, bebek maması ve bezi, giyim malzemesi, diabet-çölyak hastalarına özel diet gibi ihtiyaçlarını da tespit edip, gerekli malzemenin sağlanması ve ulaştırılmasını da organize ettiler.
Depremzedelere psikolojik destek sağladılar. Gönüllü yardımlarını ve gönüllüleri de kabiliyetlerine göre organize ettiler.
Ayrıca Covit19'un yayılımını azaltmak için, depremzedelere, gönüllüler ile diğer arama kurtarma ekiplerine düzenli maske ve dezenfektan dağıtımında aktif görev aldılar.

Paramedik Eğitimi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Bakım bölümlerinden mezun olan paramedikler, Ambulans Acil Bakım teknikeri ünvanı ile görev yapıyorlar.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Kurtarma alanlarında eğitim almaktadırlar.
3 Yılda bir sertfikalarını sınav sistemi ile yenilemektedirler.

Yönetmelikleri hangi tip olaylarda tıbbi destek verecekleri belirlenmiştir.
a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.
b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.
c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.
ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.
d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.
e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.
f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.