HABERLER

İtfaiye Eri Alımı sınav sonuçları açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

 Ön Lisans mezunu atanmaya hak kazanan aday listesi için Tıklayınız.

 Lise mezunu atanmaya hak kazanan aday listesi için Tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylar 06.08.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:50 Hol 1-B Basmane/Konak/İzmir) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere şahsen yazılı başvuru yapacaklardır.

 Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:
 
* Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Dilekçe örneği için Tıklayınız.
 * Diploma aslı ve bir adet fotokopisi,
 * Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin fotokopisi,
* Sağlık açısından İtfaiye Eri olarak görev yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
 * 6 adet fotoğraf (Biyometrik)
 * Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)
 * Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)  
 
Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
***Kazanan asil adaylardan ataması yapılmayanların yerine yedek listede bulunanlardan sırasıyla Kurumumuzca iletişime geçilecektir.


https://youtu.be/dRHNYN_Xl7U