100 METRE ENGELLİ HORTUM SERME YARIŞMASI

 

Başlangıç çizgisinden 15 metre mesafede bulunan
2 metre yüksekliğindeki
 engel aşılır.
  Engelden sonra 5 metre mesafede yerde bulunan 8 metre
uzunluğunda, 
18 cm genişliğindeki 2 hortum sağ ve sol ele alınır.
 

 

1,5 metre yüksekliğindeki denge tahtasından geçilir ve hortumlar açılır.   Elde tutulan hortumlar birbirine bağlanır.
 

 

Sağ eldeki hortum 45 metre mesafede bulunan
fikrasyona bağlanır.
  Sol elde bulunan hortuma ise, belde taşınan lans (nozul)
bağlanarak 100 metre 
bitiş çizgisi geçilir.